Maskin modeller

Maskin modeller

MTG SERIES är en tredje generations geotekniska borrvagn. Maskinerna är byggda för att vara användarvänliga och klarar hårt arbete och olika väderförhållanden. Maskinerna har ett antal nya och innovativa tekniska lösningar , maskinerna utvecklas ständigt.

Det nya mastpaketet är byggt av höghållfast stål som är bockad i form för att motstå ännu större belastningar. Stålchassit med hög hållfasthet är konstruerat för att motstå den höga belastningen som orsakas av borrning.Chassiett har byggts för att vara självbärande och är därför mycket starkt.

Tack vare den nyutvecklade chassilösningen och gummilarvern är marktrycket lågt och maskinen har även utmärkta körförhållanden på vägen. På grund av gummilarverna är också skador på miljön minimal.

Dessutom kan operatören av maskinen på ett tillförlitligt sätt kontrollera alla funktioner via radion genom det nya programmet ”Geoelectric Auto Drill-system”.

MTG2000

De lättaste MTG SERIES – borrvagn, med den utför man största delen av sonderingar samt lätta borrningar och provtagning.

Mtg2000 Tuotekuva

MÅTT:
Vikt 1 900-2 200kg
Längd (transport) 3 025mm
Bredd 1 400mm
Höjd (transport) 1 670-1850mm
Markfrigång 295mm

MASKIN OCH UNDERREDET:
Maskin 33kW diesel
300mm brett bälte
4 bärande hjul
2 drivhjul, 2 hydrauliska spännhjul

BORRMASTEN:
Matningslängd 1 600 mm
Matningskraft 4 kN
Lyftkraft 6 kN
Borrbord med en växel
Stånglås Sidoklämmande saxlås
Mast tilt 8 ° i båda riktningarna

BORRBORDETS VÄXEL:
Växel 1 1 350Nm, 0-80Rpm

MTG3000

Mid-range MTG SERIES, en vagn för sonderingar och grundare borrning och prospektering samt provtagning.

Mtg3000 Tuotekuva

MÅTT:
Vikt 4 200-4 800kg
Längd (transport) 3 900-4 400mm
Bredd 1 850mm
Höjd (transport) 1 995-2 100mm
Markfrigång 425mm

MASKIN OCH UNDERREDET:
Maskin 55-70kW diesel
350mm bred gummilarv
2 boggiepar – 8 bärande hjul
2 drivhjul, 2 hydrauliska spännhul

BORRMASTEN:
Matninglängd 2 400 mm
Matningskraft 8kN
Lyftkraft 11kN
Dubbelbord me två växlar och sidoförskjutning
Stånglås Sidoklämmande enkelt eller dubbellås med knäck funktion
Mast tilt 10 ° i båda riktningarna

BORRBORDETS VÄXLAR:
Växel 1
2200 Nm, 0-62Rpm
Växel 2 2200 Nm, 0-62Rpm

MTG5000

De senaste MTG SERIES maskinen. PÅ KOMMANDE!!

MTG7000

De största och mest kraftfulla MTG SERIES maskinen, med denna utför man geotekniska sonderingar och djupa borrningar samt propektering och provtagning.

Mtg7000 Tuotekuva

MÅTT:
Vikt 7 800-8 500 kg
Längd (transport) 5 420mm
Bredd 2 200 mm
Höjd (transport) 2 250mm
Markfrigång 500mm

MASKIN OCH UNDERREDE:
Maskin 110-130kW diesel
450mm bred gummilarv
3 par boggier – 12 bärande hjul
2 drivhjul, 2 hydrauliska spännhjul

BORRMASTEN:
Foder 2 400 mm / 2 700 mm
Matningskraft 12kN
Lyftkraft 16kN
Dubbelbord me två växlar och sidoförskjutning
Stånglås Sidoklämmande enkelt eller dubbellås med knäck funktion
Mast tilt 12 ° i båda riktningarna

BORRBORDETS VÄXLAR:
Växel 1 8000Nm / 4000Nm 0-35Rpm / 0-70Rpm (Doofor vrs 3100Nm 0-80Rpm, 1600Nm 0-160Rpm)
Växel 2 2800Nm, 0-90Rpm

Lämna ett ringbud